Trung tâm Đào tạo

Tìm hiểu. Hiểu rõ. Giao dịch

Học viện Xtrade
Hướng Dẫn Bằng Video
Khóa học
Sách điện tử
Bảng thuật ngữ
Tài khoản Thực
Mở tài khoản và nhận quyền truy cập vào một loạt công cụ CFD độc quyền của chúng tôi.$25 Lợi tức tiền mặt Không yêu cầu đặt cọc.
*Điều khoản áp dụng

Hướng Dẫn Bằng Video

Đăng ký và Giao diện
Giới thiệu Ứng dụng XTrade
Giới thiệu về Ứng dụng của XTrade
Công cụ tạo biểu đồ của XTrade
Cách thức mở vị thế giao dịch
Ứng dụng - Cách thức giao dịch CFDs
Cách thức mở vị thế giao dịch - Di động
Cách thức nhận lợi tức - Di động
Giới thiệu Ứng dụng XTrade
Giới thiệu về Ứng dụng của XTrade
Ứng dụng - Cách thức giao dịch CFDs
Cách thức mở vị thế giao dịch - Di động

Khóa học

Khóa học dành cho người mới bắt đầu

Học những khái niệm cơ bản về giao dịch ngoại hối, tổng quan về thị trường và lý do bạn nên là một phần của thị trường.

Công cụ Giao dịch

Tự làm quen với các chiến lược nâng cao và bộ công cụ giao dịch của XTrade. Đưa việc giao dịch của bạn lên cấp độ mới.

CFD và Chứng khóa

Khám phá thế giới của giao dịch CFD: Những ngóc ngách của thị trường CFD, thông tin liên quan và động lực thị trường.

Ngoại hối

Tìm hiểu các khái niệm và thuật ngữ cơ bản để giúp quý vị hiểu rõ thế giới của các loại Ngoại hối.

Sách điện tử

Hướng dẫn Giao dịch Forex (Ngoại hối)

Khám phá cách thức thị trường tài chính lớn nhất thế giới hoạt động, cách thức giao dịch các loại tiền tệ và các chiến lược được sử dụng để quản trị rủi ro.

Hướng dẫn Giao dịch CFD

Tìm hiểu ngóc ngách của giao dịch CFD, ví dụ điển hình và phân tích kỹ thuật.

Hướng dẫn Giao dịch Ngoại hối

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản của Ngoại hối, các thuật ngữ và cách sử dụng.

Bảng thuật ngữ

Nâng cao kiến thức thị trường của bạn bằng cách làm chủ bảng thuật ngữ và định nghĩa giao dịch của chúng tôi.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tài khoản Thực
Mở tài khoản và nhận quyền truy cập vào một loạt công cụ CFD độc quyền của chúng tôi.$25 Lợi tức tiền mặt Không yêu cầu đặt cọc.
*Điều khoản áp dụng
Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.