xtrade logo

Trung tâm Đào tạo

Tìm hiểu. Hiểu rõ. Giao dịch

Hướng Dẫn Bằng Video

Đăng ký và Giao diện
Giới thiệu Ứng dụng XTrade
Giới thiệu về Ứng dụng của XTrade
Công cụ tạo biểu đồ của XTrade
Cách thức mở vị thế giao dịch
Ứng dụng - Cách thức giao dịch CFDs
Cách thức mở vị thế giao dịch - Di động
Cách thức nhận lợi tức - Di động
Giới thiệu Ứng dụng XTrade
Giới thiệu về Ứng dụng của XTrade
Ứng dụng - Cách thức giao dịch CFDs
Cách thức mở vị thế giao dịch - Di động

Khóa học

Bảng thuật ngữ

Nâng cao kiến thức thị trường của bạn bằng cách làm chủ bảng thuật ngữ và định nghĩa giao dịch của chúng tôi.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ready to trade?

Get started with your Xtrade account today

Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.