xtrade logo

Danh sách các CFD

Cổ phiếu

Cannabis

Hoa Kỳ

Tây Ban Nha

Vương Quốc Anh

Ý

Úc

Nhật Bản

Nga

Nam Phi

Đức

Chỉ số chứng khoán

Hàng hóa

Ngoại hối

Chính

Phụ

Ngoại lai

Tiền ảo

Trái phiếu

ETFs

Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.