xtrade logo

Tin tức & Phân tích

Lập chiến lược gioa dịch của bạn bằng cách theo dõi tin tức và phân tích thị trường mới nhất.

Trình tạo Lịch tài chính
Financial News
Daily Analysis Video
Calculators
Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.