xtrade logo

Tin tức & Phân tích

Lập chiến lược gioa dịch của bạn bằng cách theo dõi tin tức và phân tích thị trường mới nhất.

Financial News

Keep up to speed with latest market news, economic events and discover what drives the financial markets with comments from our global market analysts.

Làm chủ Bộ công cụ Giao dịch Chuyên nghiệp của chúng tôi

Bull/Bear sentiment

  • 4 hours
  • 1 day
  • 1 week
The Bull/Bear sentiment presents buy/sell positions ratio of Xtrade clients, opened during the selected period of time. *Please note that historical performance does not ensure future profits!

Ready to trade?

Get started with your Xtrade account today

Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.