xtrade logo

Giao dịch với Xtrade

Nền tảng giao dịch tiên tiến và mạnh mẽ của chúng tôi mang đến cho bạn các mức chênh lệch và lợi nhuận cạnh tranh trên các công cụ CFD chuyên biệt của mình.

Giao dịch CFD với Xtrade

Hợp đồng chênh lệch (CFDs) với Xtrade – cách thức linh hoạt để giao dịch tại các thị trường tài chính.

Giao dịch CFD cho phép nhà giao dịch thị trường nắm giữ vị thế về giá trị tương lai của một tài sản dù nhà giao dịch thị trường nghĩ thị trường có thể lên hoặc xuống.

Hãy bắt đầu ngay! Giao dịch CFD về Cổ phiếu, Hàng hóa, Chỉ số chứng khoán hoặc Ngoại hối.

Miễn phí hoa hồng - Chênh lệch cố định!

Chênh lệch cố định giữa giá mua và giá bán. Hưởng lợi từ việc giao dịch miễn phí hoa hồng! Để xem biểu phí, vui lòng Bấm vào đây.

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệnh bằng Đòn bẩy

Trải nghiệm lợi thế của các mức ký quỹ CFD thấp. Thu lợi từ việc có thể tiếp cận nhiều hơn với thị trường tài chính trong khi chỉ sử dụng một số tiền vốn rất nhỏ của bạn.

Lãi dù thị trường có lên hay xuống

Sử dụng các dự đoán thị trường của bạn thiết lập vị thế giao dịch bán hoặc mua của bạn. Giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn.

Mở tài khoản giao dịch với Xtrade

Chưa mất đến 2 phút để mở một tài khoản với Xtrade. Sử dụng thẻ tín dụng, Skrill hoặc Chuyển khoản Ngân hàng để nạp tiền cho tài khoản của bạn.

Danh sách các loại Hợp đồng chênh lệch

MÔ TẢ SẢN PHẨM DÀNH CHO "HỢP ĐỒNG CHÊNH LỆCH" (CFD)

Điều kiện giao dịch

Khách hàng xác nhận và hiểu rõ rằng Công ty sẽ không cung cấp cho Khách hàng bất kỳ lời khuyên nào liên quan đến CFD, các tài sản cơ sở dành cho CFD và (nếu có) các trao đổi mà các tài sản cơ sở được giao dịch, hoặc đưa ra các gợi ý đầu tư bao gồm các cơ hội mà Khách hàng sẽ yêu cầu lời khuyên và/hoặc gợi ý đó. Khách hàng sẽ tự quyết định bất kỳ và tất cả các khoản đầu tư.

Mức lỗi tối đa có thể

Theo định nghĩa CFD (Hợp đồng chênh lệnh) không ám chỉ bất kỳ quyền (hoặc nghĩa vụ) nào về tài sản cơ sở. Công ty sẽ cung cấp cho (hoặc nếu phù hợp sẽ trừ khỏi) tài khoản giao dịch của Khách hàng một khoản tiền của hợp đồng CFD ký kết. Khoản tiền này sẽ là khoản chênh lệch giữa mức giá mở ban đầu và mức giá đóng lại của vị thế giao dịch CFD (được mở và được đóng theo ý định của Khách hàng) trừ đi bất kỳ khoản phí giao dịch đã phát sinh nào. Kết quả ròng có thể là âm (lỗ) hoặc dương (lãi). Mức lỗ tối đa có thể có đối với Khách hàng bất kỳ không chỉ là số tiền ký quỹ được dùng để mở vị thế giao dịch CFD mà còn có thể là một phần hoặc toàn bộ số tiền đặt cọc của Khách hàng có tài khoản giao dịch của mình. Khi các mức lỗ của khách hàng lớn hơn toàn bộ số tiền đặt cọc, tất cả các vị thế giao dịch mở sẽ được thanh lý và số dư khả dụng của khách hàng đó sẽ là 0. Trong trường hợp, số dư của Khách hàng ở dưới mức 0 (tức là số dư âm), Công ty sẽ hoàn nguyên số dư đã nói về 0 (tính năng bảo vệ số dư âm), theo các quy định quản lý. Hãy tham khảo ví dụ minh họa bằng số dưới đây.

Mức biến động:

Mức giá của CFD được lấy từ mức giá của tài sản cơ sở (bao gồm cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và ETF, vui lòng tham khảo mục danh sách các CFD của chúng tôi để biết thông tin chi tiết) về các loại tài sản có mức biến động cao. Các mức giá của các công cụ tài chính và tài sản cơ sở có thể biến động nhanh và trên các phạm vi rộng ngoài tầm kiểm soát của Khách hàng hoặc Công ty. Trong các điều kiện thị trường nhất định, việc thực thi lệnh của khách hàng tại các mức giá đã nêu có thể không thực hiện được. Các mức giá của công cụ tài chính và các tài sản cơ sở sẽ chịu ảnh hưởng của, trong nhiều yếu tố khác, thay đổi của các sự kiện kinh tế và chính trị quốc tế và quốc gia và các điều kiện ưu thế của thị trường liên quan.

Các giao dịch trao đổi lẫn nhau trong các Công cụ Tài chính Phái sinh:

CFD do Công ty cung cấp là các giao dịch trao đổi lẫn nhau (tức là qua quầy) trong khi (các) nền tảng giao dịch trực tuyến Công ty cung cấp không được liên kết với thị trường được quản lý hoặc cơ sở giao dịch đa phương, chẳng hạn như các sàn giao dịch chứng khoán được cấp phép.


Các điều kiện giao dịch do Công ty thiết lập, theo bất kỳ nghĩa vụ nào chúng tôi phải cung cấp việc thực thi tốt nhất, để hành xử phù hợp và tuân thủ Thỏa thuận Khách hàng và với Chính sách Lợi ích và Thực thi Lệnh tốt nhất của chúng tôi. Mỗi CFD mà Khách hàng mở thông qua nền tảng giao dịch của chúng tôi sẽ dẫn đến việc tham gia một lệnh với Công ty; chẳng hạn các lệnh chỉ được đóng lại bởi Công ty và không chuyển nhượng cho bất kỳ người nào khác.

Đòn bẩy:

Để đặt Lệnh CFD, Khách hàng được yêu cầu nạp tiền và duy trì một số tiền ký quỹ. Tiền ký quỹ thường là khoản tiền tương đố nhỏ so với giá trị định danh của hợp đồng chung về mặt tiền tệ. Điều đó có nghĩa là Khách hàng sẽ giao dịch bằng "đòn bẩy". Do đó, các dịch chuyển thị trường tương đối nhỏ cũng có thể dẫn đến dịch chuyển rất lơn tương ứng về giá trị của vị thế giao dịch của khách hàng, hoặc theo hướng có lợi hoặc hướng bất lợi cho Khách hàng.

Nếu thị trường dịch chuyển theo hướng bất lợi với vị thế giao dịch của Khách hàng và/hoặc các yêu cầu ký quỹ tăng lên, Khách hàng có thể được yêu cầu đặt cọc thêm tiền trong một thông báo gấp để duy trì vị thế giao dịch của mình. Không tuân thủ yêu cầu đặt cọc thêm tiền, có thể dẫn đến việc đóng các vị thế giao dịch của khách.


Khách hàng nên theo dõi các tài khoản giao dịch của mình và đưa ra các hành động phù hợp, vì đòn bẩy sẽ nhân mức lỗ và/hoặc lãi. Công ty không theo dõi các tài khoản của Khách hàng và không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến các vị thế mở thay cho Khách hàng.


Ví dụ:

Giả sử Khách hàng đã đặt cọc vào tài khoản giao dịch của mình 2000 USD và mức đòn bẩy hiệu lực được áp dụng là 1:100. Do đó giá trị định danh tối đa có thể mà Khách hàng giao dịch là 200.000 USD (mức đòn bẩy 100 x 2000 USD).


Giả sử Khách hàng mở vị thế giao dịch CFD với giá trị định danh là 100.000 USD (tiền ký quỹ ban đầu được sử dụng cho vị thế này là 1.000 USD) nếu thị trường cơ sở dịch chuyển 2.1% so với Khách hàng, việc này sẽ dẫn đến việc giảm 2.100 USD trong vốn chủ sở hữu của Khách hàng và kết quả là vị thế giao dịch sẽ được tự động đóng lại, dẫn đến việc Khách hàng mất số tiền đã đặt cọc. Vì Khách hàng đã đặt cọc một khoản tiền trị giá 2.000 USD trong khi mức lỗ lên đến 2.100, Khách hàng sẽ mất số tiền đã đặt cọc của mình nhưng sẽ không phải trả lại 100 USD còn thiếu.


Ngược lại, một dịch chuyển thị trường 2.1% theo hướng có lợi cho Khách hàng sẽ dẫn đến việc tăng số vốn chủ sở hữu lên mức 2.100 USD, số tiền sẽ không được ghi có vào tài khoản giao dịch của Khách hàng cho đến khi Khách hàng đóng vị thế giao dịch.


Vui lòng lưu ý rằng vì các mục đích đơn giản hóa trong ví dụ trên, các tác động của tiền hoa hồng (chẳng hạn như các loại phí giao dịch) sẽ không được tính đến. Để tìm hiểu thêm về các loại phí và hoặc hoa hồng, vui lòng nhấp vào đây.

Giảm thiểu Rủi ro

Công ty cung cấp các công cụ giảm thiểu rủi ro chẳng hạn như lệnh cắt lỗ có thể hạn chế số tiền Khách hàng sẽ bị mất.

Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đặt hướng dẫn cắt lỗ theo ý định của mình. Khi một lệnh cắt lỗ được đặt sau khi mở một vị thế giao dịch, vị thế giao dịch đó sẽ tự động đóng theo các giới hạn do khách hàng chọn.


Tuy nhiên, Khách hàng xác nhận và chấp thuận rằng những công cụ giảm thiểu rủi ro không được đảm bảo để luôn hoạt động phù hợp và đặc biệt là khi có các điều kiện thị trường bất lợi. Hơn nữa, trong một số điều kiện thị trường nhất định, mức giá thực thi Lệnh Cắt Lỗ có thể thấp hơn mức giá do Khách hàng đặt ra và các thiệt hại được ghi nhận có thể lớn hơn mong muốn.

Bản chất và đặc điểm của sản phẩm

Giao dịch về CFD mang tính chất suy đoán và rủi ro cao và không phù hợp với tất cả những người bình thường và chỉ dành cho các nhà đầu tư mà:


  1. hiểu rõ, xác nhận và đồng ý với các giả thuyết về kinh tế, luật pháp và rủi ro bao hàm khác.
  2. cân nhắc tình hình tài chính cá nhân, nguồn lực tài chính, phong cách sống và nghĩa vụ của mình để có thể chấp nhận việc thiệt hại toàn bộ khoản đầu tư của mình.
  3. có kiến thức và kinh nghiệm để hiểu về giao dịch CFD.

Các công cụ tài chính mà Công ty cung cấp là tập hợp các CFD, tức là các công cụ tài chính phái sinh mà giá trị của chúng được lấy từ một dãy các tài sản cơ sở (chẳng hạn như chứng khoán được giao dịch trên sàn giao dịch, các cặp tiền tệ, hợp đồng tương lai về hàng hóa và ETF).

Giao dịch Ngoại hối bằng Dịch vụ CFD của Xtrade

Thị trường Ngoại hối (Forex, FX, hoặc Thị trường Tiền tệ) là thị trường tài chính toàn cầu - nơi giao dịch các loại tiền tệ. Đây là thị trường quốc tế được giao dịch nhiều nhất, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 4 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Tận hưởng lợi ích của việc trở thành thành viên của một công đồng giao dịch tiền tệ trực tuyến không ngừng phát triển và bắt đầu giao dịch các cặp tiền tệ như EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD.

Miễn phí hoa hồng - Chênh lệch cố định!

Chênh lệch cố định giữa giá mua và giá bán: 2-5 pips EUR/USD. Hưởng lợi từ việc giao dịch miễn phí hoa hồng! Để xem biểu phí, vui lòng Bấm vào đây.

Hỗ trợ Giao dịch Chuyên nghiệp

Các gói công cụ lập biểu đồ, phần tích và tự động của chúng tôi mang đến cho bạn sự canh tranh cần có để tham gia thành công vào một trong các thị trường tài chính giao dịch các cặp tiền tệ đã được trao nhiều giải thưởng nhất.

Giao dịch Ngoại hối bằng Đòn bẩy

Tăng lợi nhuận tiềm năng trên khoản đầu tư của bạn bằng vị thế đòn bẩy CFD được ký quỹ. Hãy nhớ rằng đòn bẩy giúp tăng cả mức lãi và mức thiệt hại và bạn nên thận trọng khi sử dụng đòn bẩy.

Mở tài khoản trực tuyến và bắt đầu giao dịch ngay!

Chưa mất đến 2 phút để mở một tài khoản với Xtrade. Sử dụng thẻ tín dụng, Skrill hoặc Chuyển khoản Ngân hàng để nạp tiền cho tài khoản của bạn.

Danh sách Ngoại hối

Giao dịch CFD Cổ phiếu với Xtrade

Vươn tới đỉnh cao nhờ dịch vụ giao dịch chứng khoán hoàn toàn linh hoạt và chuyên biệt.

Hợp đồng Chênh lệch (CFD) mang lại cho bạn các lợi ích của việc giao dịch cổ phiếu. Hãy tận dụng các cơ hội thị trường, chỉ với một số tiền đặt cọc ký quỹ trên các cổ phiếu thực.

Khi giao dịch các CFD, bạn chỉ đơn giản đầu tư với kỳ vọng rằng giá sẽ tăng hoặc giảm. Bạn không mua hoặc bán các cổ phiếu thực.

Bắt đầu giao dịch cổ phiếu

Giao dịch CFD Cổ phiếu trên các thị trường lớn nhất thế giới: Hoa Kỳ, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và các quốc gia khác. Nhận các mức giá thời gian thực từ những thị trường này và nhận cổ tức nếu bạn sở hữu cổ phiếu loại này. Để xem biểu phí, vui lòng Bấm vào đây.

Định trước số tiền Lãi và Lỗ của bạn

Thiết lập các giới hạn tự động trên các giao dịch của bạn. Sử dụng các công cụ của nền tảng Xtrade để tự động đóng các vị thế giao dịch của bạn khi đạt đến mức giá đã thiết lập.

Mở tài khoản trực tuyến - Nhanh chóng và Dễ dàng

Chưa mất đến 2 phút để mở một tài khoản với Xtrade. Sử dụng thẻ tín dụng, Skrill hoặc Chuyển khoản Ngân hàng để nạp tiền cho tài khoản của bạn.

Danh sách cổ phiếu

Giao dịch CFD Chỉ số Chứng khoán với Xtrade

Các CFD chỉ số chứng khoán là các công cụ tài chính thể hiện giá trị của các nhóm chỉ số của các công ty được giao dịch đại chúng. Giao dịch chỉ số CFD mang lại cho bạn một loạt các cơ hội đầu tư. Bạn có thể thu về lợi nhuận tiềm năng từ các thị trường đang lên cũng như thị trường đang đi xuống.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn

Giao dịch các chỉ số toàn cầu chính như S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, GER 30, JPN 225, và giành quyền tham gia tức thì vào các ngành công nghiệp và nền kinh tế toàn cầu.

Miễn phí hoa hồng - Chênh lệch cố định!

Chênh lệch cố định giữa giá mua và giá bán. Hưởng lợi từ việc giao dịch miễn phí hoa hồng! Để xem biểu phí, vui lòng Bấm vào đây.

CFD Chỉ số Toàn cầu bằng Đòn bẩy

Sử dụng các số vốn ký quỹ nhỏ để giành được hiệu ứng của việc giao dịch bằng số tiền lớn. Hãy nhớ rằng đòn bẩy giúp tăng cả mức lãi và mức thiệt hại và bạn nên thận trọng khi sử dụng đòn bẩy.

Các mức giá về chỉ số thời gian thực

Bắt đầu giao dịch ngay và giành quyền truy cập các mức giá thời gian thực miễn phí trên các chỉ số. Liên tục cập nhật biểu đồ theo thời gian thực giúp phân tích dài hạn về các thay đổi mức giá.

Mở tài khoản trực tuyến - Nhanh chóng và Dễ dàng

Chưa mất đến 2 phút để mở một tài khoản với Xtrade. Sử dụng thẻ tín dụng, Skrill hoặc Chuyển khoản Ngân hàng để nạp tiền cho tài khoản của bạn.

Danh sách chỉ số chứng khoán

Giao dịch CFD Hàng hóa với Xtrade

Trực tiếp giành quyền truy cập tức thì vào các loại hàng hóa phổ biến nhất có sẵn trên nền tảng giao dịch của chúng tôi: Vàng, Dầu mỏ, Bạc và các hàng hóa khác. Với Xtrade, bạn có thể giao dịch hàng hóa bằng chính cách giao dịch các cặp tiền tệ mà không cần thực sự mua hoặc bán hàng hóa.

Miễn phí hoa hồng - Chênh lệch cố định!

Chênh lệch cố định giữa giá mua và giá bán. Hưởng lợi từ việc giao dịch miễn phí hoa hồng! Để xem biểu phí, vui lòng Bấm vào đây.

Giao dịch CFD Hàng hóa với Xtrade

Giao dịch trên từng thị trường hàng hóa mà chúng tôi cung cấp, từ dầu thô và kim loại quý đến cà phê, bông và các mặt hàng mềm khác. Đòn bẩy CFD cho phép bạn sử dụng đặt cọc ký quỹ để tăng giá trị vị thế giao dịch của bạn. Hãy nhớ rằng đòn bẩy giúp tăng cả mức lãi và mức thiệt hại và bạn nên thận trọng khi sử dụng đòn bẩy.

Quyết định trước vị thế lệnh giao dịch của bạn

Sử dụng các dự đoán thị trường của bạn để quyết định vị thế giao dịch Mua hoặc Bán mở của bạn. Giao dịch các cơ hội sẽ xuất hiện từ những đợt lên và xuống trong thị trường.

Kiểm soát Lãi và Lỗ

Với các công cụ giao dịch tiên tiến nhất của chúng tôi, bạn có thể định sẵn các giới hạn lãi/lỗ. Vị thế giao dịch của bạn sẽ đóng khi các mục tiêu của bạn được đáp ứng.

Chưa mất đến 2 phút để mở một tài khoản với Xtrade. Sử dụng thẻ tín dụng, Skrill hoặc Chuyển khoản Ngân hàng để nạp tiền cho tài khoản của bạn.

Danh sách Hàng hóa

Giao dịch các ETF với Xtrade

Khám phá cách thức giao dịch ETF mới của chúng tôi.

ETFs (Các quỹ hoán đổi danh mục) là các sản phẩm chứng khoán có thể mua bán, được tạo từ sự lựa chọn hoặc rổ các công cụ có liên quan. Chúng được thiết kế để theo dõi hoạt động của các ngành, các loại hàng hóa, trái phiếu, tiền tệ, chỉ số và các biện pháp về biến động thị trường.

ETF cung cấp khả năng tiếp cận danh mục các công cụ tài chính, nhưng có thêm lợi ích bổ sung của việc được giao dịch như cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Miễn phí hoa hồng - Chênh lệch cố định!

Chênh lệch cố định giữa giá mua và giá bán. Hưởng lợi từ việc giao dịch miễn phí hoa hồng! Để xem biểu phí, vui lòng Bấm vào đây.

Công cụ giao dịch chuyên nghiệp

Luôn cập nhật và rèn luyện bằng dữ liệu thị trường thời gian thực và một loạt lựa chọn biểu đồ nâng cao, bộ công cụ phân tích và tự động, được cung cấp trên tất cả các nền tảng của chúng tôi - web, di động và máy tính bảng.

Nhiều loại Công cụ Giao dịch

Tối đa trải nghiệm giao dịch của bạn với hơn 1.000 công cụ tài chính và hơn 25ETF để đặt lệnh giao dịch.

Chưa mất đến 2 phút để mở một tài khoản với Xtrade. Sử dụng thẻ tín dụng, Skrill hoặc Chuyển khoản Ngân hàng để nạp tiền cho tài khoản của bạn.

Danh sách các ETF

Giao dịch Trái phiếu Chính phủ bằng Dịch vụ CFD của Xtrade

Khám phá cách thức giao dịch mới với các công cụ nợ hàng đầu của chúng tôi.

CFD nợ chính phủ là các công cụ tài chính theo dõi giá trị của các chứng chỉ Chính phủ trả lãi quan trọng nhất thế giới. Chúng được thiết kế để theo dõi hiệu quả của Trái phiếu trung và dài hạn, Hối phiếu dài hạn của Anh và trái phiếu chính phủ Đức bằng đồng Euro kỳ hạn 10 năm.

Các CFD mới này giúp tiếp cận thế giới của các khoản nợ chính phủ và có lợi ích bổ sung về khả năng có thể giao dịch bất cứ khi nào các thị trường chứng khoán hợp pháp mở cửa.

Miễn phí hoa hồng - Chênh lệch cố định!

Chênh lệch cố định giữa giá mua và giá bán. Tận hưởng việc giao dịch miễn phí hoa hồng! Để xem biểu phí của chúng tôi Bấm vào đây.

Công cụ giao dịch chuyên nghiệp

Luôn cập nhật và rèn luyện bằng dữ liệu thị trường thời gian thực và một loạt lựa chọn bộ công cụ biểu đồ, phân tích và tự động nâng cao, được cung cấp trên tất cả các nền tảng của chúng tôi - web, di động và máy tính bảng.

Công cụ đa dạng

Tối đa hóa trải nghiệm giao dịch của bạn với các công cụ nợ tài chính từ các chính phủ Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh và Đức.Mất chưa đến 2 phút để mở một tài khoản với Xtrade. Sử dụng thẻ tín dụng, Skrill, hoặc chuyển khoản ngân hàng để nạp tiền cho tài khoản của bạn.

Danh sách Trái phiếu

Giao dịch CFD tiền ảo với Xtrade

Trực tiếp giành quyền truy cập tức thì vào các loại tiền ảo phổ biến nhất trên nền tảng của chúng tôi: Bitcoin, Litecoin, Dash và Ethereum.

Giao dịch các công cụ của thị trường tài chính hấp dẫn nhất, thị trường đã đạt tỷ suất hơn ~1500% từ đầu năm 2017.


Đến cuối năm 2016, hơn 700 loại tiền tệ số đã được giới thiệu và cùng tồn tại. Hãy nhớ rằng, điều không gây ngạc nhiên chính là trong suốt năm 2017, tổng khối lượng giao dịch của thị trường tiền tệ số đã đạt $98.352.688.563. Con số tổng cộng mang tính hiện tượng này thậm chí còn gây ngạc nhiên hơn khi xem xét thực tế đơn giản rằng thị trường này mới chỉ bắt đầu cách đây 8 năm.

Ưu điểm của các loại tiền tệ số chính là chúng không bị bó buộc vào một quốc gia hay ngân hàng cụ thể, do đó cho phép chúng có tính thanh khoản không chỉ trong các giờ giao dịch thông thường, mà còn trong dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ, cho phép mọi người giao dịch chúng 24/7*.

Thị trường tiền kỹ thuật số này biến động rất lớn và đang trải qua nhiều xu hướng mạnh mẽ.

CFD Tiền ảo

CFD (Hợp đồng chênh lệch) tiền ảo mang đến cơ hội giao dịch trên thị trường tiền ảo mà không cần thiết phải sở hữu bất kỳ loại tiền nào.

CFD về tiền ảo là hợp đồng giữa người mua và người bán, trong đó người mua sẽ trả cho người bán phần chênh lệch giữ giá trị hiện thời của tài sản ảo và giá trị của nó khi kết thúc hợp đồng.

Miễn phí hoa hồng - Chênh lệch cố định!

Chênh lệch cố định giữa giá mua và giá bán. Tận hưởng việc giao dịch miễn phí hoa hồng! Để xem biểu phí của chúng tôi, hãy Bấm vào đây.

Giao dịch CFD tiền ảo bằng Đòn bẩy

Tăng tiềm năng giao dịch của bạn bằng công cụ đòn bẩy. Hãy nhớ đòn bẩy có thể hữu ích đối với bạn cũng như có hại cho bạn và nên cẩn trọng khi sử dụng.Mất chưa đến 2 phút để mở một tài khoản với Xtrade. Sử dụng thẻ tín dụng, Skrill hoặc Chuyển khoản Ngân hàng để nạp tiền cho tài khoản của bạn.

Danh sách các loại tiền ảo

Ready to trade?

Get started with your Xtrade account today

Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.