xtrade logo

Tận dụng các Khuyến mại đặc biệt của chúng tôi

Limited Offer for all cricket fans!

Get one of 50 cricket balls, signed by Shane Warne
to fans, aspiring Traders and Investors.

Cash Back Bonus

As a valued client, you can earn 'mileage points', from your trading volume.

Trở thành một Xtrade VIP

VIP Badge
Sử dụng lợi thế của gói khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng VIP của chúng tôi.
white_friday

عرض الجمعة البيضاء الخاص

احصل على
250$ عند التسجيل

Ready to trade?

Get started with your Xtrade account today

Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.