xtrade logo

Thông tin Giao dịch

XPoints

Bảng dưới đây hiển thị số lượng điểm XPoint mà bạn sẽ nhận được cho mỗi công cụ khi giao dịch 1.000$.

Ví dụ:
Nếu bạn mở một trạng thái về EUR/USD trị giá $100.000, bạn sẽ nhận được 100 XPoint, vì cứ mỗi giao dịch 1.000$ tương đương với 1 XPoint.

Cổ phiếu

Cannabis

Hoa Kỳ

Tây Ban Nha

Vương Quốc Anh

Ý

Úc

Nhật Bản

Nga

Nam Phi

Đức

Chỉ số chứng khoán

Hàng hóa

Ngoại hối

Trái phiếu

ETFs

* XPoints được tạo nhờ các giao dịch chiết khâu sẽ được tính theo cách khác.
Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.