xtrade logo

Điều khoản & Thỏa thuận

Điều khoản và chính sách kinh doanh

 

Xtrade hoạt động thông qua Xtrade International LTD., công ty được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (Giấy Phép số IFSC/60/383/TS/19). Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các tài liệu sau trước khi mở tài khoản với chúng tôi.

 

Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.