xtrade logo

Thông tin Giao dịch

Xác thực tài khoản

Cảm ơn bạn đã mở tài khoản với Xtrade. Vì các nghĩa vụ pháp lý của mình, ưu tiên của chúng tôi là sự bảo mật của khách hàng. Do đó chúng tôi yêu cầu một số tài liệu xác định danh tính cụ thể. Những tài liệu này phải được cung cấp cho Xtrade để có thể bắt đầu giao dịch.
Nếu bạn chọn quét các tài liệu của mình, chúng tôi khuyên bạn sử dụng các thiết lập sau đây: 200 dpi, đen trắng (không phải bản màu), định dạng tập tin nên là JPEG, độ phân giải nên được đặt ở mức 24 bit.
Các tài liệu cũng có thể được chụp ảnh bằng điện thoại thông minh và tải lên hoặc từ: tab Tùy chọn Tài khoản Web Trader > Xác thực Tài khoản hoặc qua ứng dụng di động: Trợ giúp & Nút Hỗ trợ > Tiêu đề mới > Tải lên tập tin.
Hơn nữa, đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất bản đánh giá mức độ phù hợp, bước 2 của quá trình đăng ký, ghi rõ kinh nghiệm, hoạt động và kiến thức khác của bạn.

Vui lòng cung cấp các tài liệu sau:
ID

Chứng minh thư có dán ảnh do chính phủ cấp

Chứng minh thư phải hiển thị rõ ràng tên và ngày sinh của bạn. Chứng minh thư cũng phải thể hiện rõ ngày hết hạn hợp lệ. Hộ chiếu và bằng lái xe là các tài liệu lý tưởng. Tên này phải trùng với tên bạn đã cung cấp trên đơn đăng ký của mình.
Address

Tài liệu chứng minh địa chỉ cư trú

Địa chỉ này phải trùng với địa chỉ bạn đã cung cấp trên đơn đăng ký của mình. Tài liệu này có thể là mẫu hóa đơn tiện ích (điện, điện thoại, nước), sao kê ngân hàng, hợp đồng thuê mướn hoặc hợp đồng thế chấp. Hãy lưu ý rằng các hóa đơn có thời hạn quá 3 tháng sẽ không được chấp nhận. Hãy chắc rằng tên của bạn xuất hiện trên hóa đơn, cùng với địa chỉ của bạn và tên của công ty phát hành hóa đơn. Tất cả thông tin phải rõ ràng.
Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.