xtrade logo

Thông tin Giao dịch

Đóng vị thế giao dịch

Để đóng vị thế giao dịch, từ màn hình hiển thị của nền tảng giao dịch Xtrade: Chọn tab Mở vị thế giao dịch và sau đó Đóng vị thế giao dịch để hiển thị màn hình thao tác nhanh. Xác nhận ý định của bạn lần nữa bằng cách bấm vào mục Đóng vị thế giao dịch.

Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.