xtrade logo

Thông tin Giao dịch

Biểu phí

Chỉ tính phần chênh lệch

Chênh lệch là sự sai khác giữa mức giá mua và giá bán của một công cụ tài chính.
Để xem giá trị Chênh lệch dành cho mỗi sản phẩm, vui lòng tham khảo danh sách CFD của chúng tôi.

Phí đặt cọc

Không có loại phí đặt cọc nào áp dụng cho khách hàng.

Phí rút tiền

Không có loại phí rút tiền nào áp dụng cho khách hàng.

Phí giao dịch

Duy trì vị thế giao dịch mở sau một giờ cụ thể (khoảng 22:00GMT (21:DST), như được hiển thị "Chi tiết" trong màn hình hiển thị của nền tảng giao dịch Xtrade, bạn sẽ phải chịu một khoản phí tài trợ Xtrade được trừ từ tài khoản của bạn. Mức phí này sẽ bao hàm lợi ích/chi phí của việc nạp tiền tương ứng.

Việc thanh toán giao dịch phát sinh hai ngày làm việc (T+2) sau ngày giao dịch (mở/đóng vị thế giao dịch). Ngày thanh toán này còn được gọi là ngày giá trị.

Để xem Biểu phí cho Giao dịch Mua và Giao dịch Bán dành cho mỗi sản phẩm, vui lòng tham khảo danh sách CFD của chúng tôi.

Ví dụ về việc Mở vị thế giao dịch và duy trì nó qua đêm: Bạn đã đăng ký và đặt cọc $1.000 bằng thẻ tín dụng:

 • Số dư: $1.000 (Số tiền đặt cọc - Số tiền rút ra + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch đã đóng).
 • Lãi&Lỗ = $0 (tổng số tiền lãi và lỗ của tất cả các vị thế giao dịch mở bao gồm phí giao dịch).
 • Số dư khả dụng: $1.000 (Số dư + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch mở - Số tiền ký quỹ ban đầu).
 • Vốn chủ sở hữu: $1.000 (Số dư + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch mở).

Vào thứ Hai, lúc 1:00 giờ chiều - bạn nhấn nút 'Mua' EUR/USD, cặp tiền tệ đang giao dịch tại mức giá: (Bán 1,05034/Mua 1,05064).

Tiêu chí của bạn là:

 • Số tiền giao dịch: 10.000 EUR
 • Tổng số tiền bạn đã mua là: 10,000 * 1.05064 = $10,506.4
 • Mua có bù giá: 9PM GMT (DST) và phí bù giá được áp dụng (-$1.8)

Bạn quyết định đóng giao dịch vào ngày tiếp theo (Thứ Ba) tại mức 1.05104

Tiêu chí của bạn là:

 • Số dư (Số tiền đặt cọc - Số tiền rút ra + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch đã đóng + Phí giao dịch): $1.002,2 ($1.000 – 0 + $4 + (-$1,8))
 • Phí: -1,8 pips = -$1,8
 • Lãi&Lỗ = $0.
 • Vốn chủ sở hữu: $1.002,2

* Trong trường hợp bạn quyết định duy trì giao dịch mở qua đêm khác, phí sẽ áp dụng theo từng đêm.

Ví dụ về việc Mở vị thế giao dịch và duy trì nó qua đêm: Bạn đã đăng ký và đặt cọc $1.000 bằng thẻ tín dụng:

 • Số dư: $1.000 (Số tiền đặt cọc - Số tiền rút ra + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch đã đóng).
 • Lãi&Lỗ = $0 (tổng số tiền lãi và lỗ của tất cả các vị thế giao dịch mở bao gồm phí giao dịch).
 • Số dư khả dụng: $1.000 (Số dư + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch mở - Số tiền ký quỹ ban đầu).
 • Vốn chủ sở hữu: $1.000 (Số dư + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch mở).

Vào thứ Hai lúc 1:00 giờ chiều - bạn nhấn nút 'Bán' Vàng đang giao dịch tại mức giá: (Bán $1.199,65/Mua $1.200,35)/ao-xơ.

Tiêu chí của bạn là:

 • Số lượng ao-xơ: 10.
 • Tổng số tiền bạn đã bán là: 10*$1.199,65 = $11.996,50
 • Phí bán: -25 pips
 • Giá trị Pip: 1 pip= $0,1

Bạn duy trì giao dịch qua đêm (10PM GMT- 9PM GMT DST) và mức phí được áp dụng (-$2,5)

Bạn quyết định đóng nó vào ngày tiếp theo (thứ Ba) tại mức giá $1.200,65

Tiêu chí của bạn là:

 • Số dư (Số tiền đặt cọc - Số tiền rút ra + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch đã đóng + Phí giao dịch): $987,5 ($1.000 – 0 -$10 + (-$2,5))
 • Phí: -25 pips = -$2,5
 • Lãi&Lỗ = $0.
 • Vốn chủ sở hữu: $987,5

* Trong trường hợp bạn quyết định duy trì giao dịch mở qua đêm khác, phí sẽ áp dụng theo từng đêm.

Phí không hoạt động

Phí Tài khoản không hoạt động lên đến $50 USD/tháng được áp dụng đối với các tài khoản Xtrade không hoạt động. Một tài khoản được xem là không hoạt động nếu không có giao dịch nào trong khoảng thời gian 3 tháng.

Phí Bảo trì Tài khoản Không hoạt động

Phí Bảo trì Tài khoản Không hoạt động tối đa là $100 USD mỗi tháng sẽ được tính cho các tài khoản Xtrade không hoạt động từ một năm trở lên.

Danh sách Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán:

Tên của Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán Quốc gia thành lập Cơ quan Quản lý
eMerchantPay Limited (EMP ) Vương Quốc Anh Cơ quan Thực thi Tài chính
GlobalCollect Services B.V. Hà Lan Ngân hàng Trung ương Hà Lan
Safecharge Limited Cộng hòa Síp Ngân hàng Trung ương Síp
PayPal Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier
Skrill Vương Quốc Anh Cơ quan Thực thi Tài chính
Neteller Vương Quốc Anh Cơ quan Thực thi Tài chính
Wirecard Đức Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BAFin)
Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.