xtrade logo

Thông tin Giao dịch

Đòn bẩy và tiền Ký quỹ

Đòn bẩy

Đòn bẩy là cơ chế trong đó số tiền đặt cọc ký quỹ CFD của bạn kiểm soát tài sản có giá trị lớn hơn nhiều lần, mang đến ảnh hưởng giao dịch lớn hơn và tăng tiền lãi thu được. Ví dụ: Bạn đặt cọc $1.000 và vốn chủ sở hữu của bạn là $1.000 và đòn bẩy được cung cấp là 1:50. Số tiền đòn bẩy của bạn 1.000 x 50 = $50.000. Chứng khoán bắt buộc (đặt cọc ký quỹ) được hiển thị trên từng màn hình giao dịch mở nhanh. Đòn bẩy là một kỹ thuật được dùng để gia tăng các khoản tiền lãi, tuy nhiên đòn bẩy cũng có thẻ gia tăng các khoản lỗ. Hãy nhớ, đòn bẩy càng cao rủi ro mất phần vốn đặt cọc của bạn càng lớn. Đòn bẩy có thể hữu ích với bạn cũng như có thể gây hại bạn.

Hãy lưu ý rằng các yêu cầu ký quỹ thường tăng tỷ lệ thuận với giá trị của tài sản giao dịch hữu quan.

Cảnh báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ là gì?

Số tiền ký quỹ của bạn được giám sát theo thời gian thực, giúp bạn biết mình đang đứng ở đâu trong suốt thời gian giao dịch. Mức ký quỹ tối thiểu là số tiền vốn chủ sở hữu tối thiểu cần để duy trì một vị thế giao dịch mở. Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm thấp hơn số tiền tối thiểu, Xtrade sẽ tự động thực thi việc giao dịch cảnh báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ và đóng bất kỳ vị thế giao dịch mở cho đến khi vốn chủ sở hữu của bạn lớn hơn yêu cầu mức Ký quỹ tối thiểu.

Ví dụ về cảnh báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ:

Bạn đã đăng ký và đặt cọc $10.000 bằng thẻ tín dụng:

 • Vốn chủ sở hữu: $10.000 (Số tiền đặt cọc - Số tiền rút ra + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch đã mở).
 • Số dư khả dụng: $10.000 (Số dư + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch mở - Số tiền ký quỹ ban đầu).
 • Lãi&Lỗ (tổng số tiền lãi và lỗ của tất cả vị thế giao dịch mở bao gồm các loại phí hàng ngày).

10.20 sáng - Bạn mua 200 cổ phiếu Google (CFD) với giá $540,00.
Tổng số tiền bạn đã mua là: 200*$540 = $108.000.
Số tiền Ký quỹ ban đầu cần thiết đối với 200 cổ phiếu Google là 2%: $2.160.
Số tiền Ký quỹ tối thiểu cần thiết để duy trì vị thế giao dịch của cổ phiếu Google là 1%: $1.080.
Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới $1.080, bạn sẽ nhận được cảnh báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ. Xtrade sẽ thanh lý các vị thế giao dịch mở của bạn.

 • Vốn chủ sở hữu: $10.000 ($10.000 + $0).
 • Số dư khả dụng sau khi bạn mua cổ phiếu Google là: $7.840 ($10.000 - 2%*$108.000).
 • P&L = $0.

1.00 chiều - Cổ phiếu Google giảm xuống còn $510.

 • 'Vốn chủ sở hữu' là $4.000 (-$6.000 + $10.000).
 • Số dư khả dụng: $1,840 ($10.000 - 2%*$108.000 + 200*($510 - $540)).
 • Lãi&Lỗ = -$6.000 (200*$540 - 200*$510).

1:15 chiều - Cổ phiếu Google giảm xuống còn $495. Bạn nhận được cảnh báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ và Xtrade sẽ thanh lý vị thế giao dịch của bạn.

 • Vốn chủ sở hữu: $1.000 (-$9.000 + $10.000).
 • Số dư khả dụng: $0 ($10.000 - 2%*$118.000 + 200*($495 - $540)).
 • Lãi&Lỗ = -$9.000 (200*$495 - 200*$540).

Lý do bạn nhận được Cảnh báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ vì Vốn chủ sở hữu của bạn là $1.000 và bạn cần $1.080 để duy trì vị thế giao dịch mở đối với 200 cổ phiếu Google. Do đó, Xtrade vừa thanh lý vị thế giao dịch của bạn. Số dư hiện thời của bạn là:

 • Vốn chủ sở hữu: $1.000
 • Số dư khả dụng: $1.000 (Số tiền đặt cọc - Số tiền rút ra + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch đã đóng).
 • Lãi&Lỗ = $0 (không có vị thế giao dịch mở).

Số tiền ký quỹ ban đầu

Để mở vị thế giao dịch mới, vốn chủ sở hữu khả dụng trong tài khoản của bạn phải lớn hơn số tiền yêu cầu ký quỹ ban đầu. Số tiền ký quỹ là khác nhau đối với các công cụ tài chính khác nhau.

Bạn có thể xem tổng số tiền ký quỹ cần thiết trong thanh Tài khoản của tôi ở phía bên trái của trang nền tảng giao dịch. Hãy nhớ rằng số tiền ký quỹ ban đầu của bạn sẽ được giám sát liên tục theo thời gian thực

Mức tiền ký quỹ tối thiểu

Để duy trì vị thế giao dịch mới mở, vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn phải lớn hơn số tiền ký quỹ tối thiểu. Các yêu cầu về số tiền ký quỹ tối thiểu sẽ cụ thể đối với từng công cụ tài chính. Xtrade luôn hiển thị số tiền ký quỹ tối thiểu dành cho từng công cụ.

Bạn có thể xem tổng số tiền ký quỹ cần thiết trong thanh Tài khoản của tôi ở phía bên trái của Trang chính. Hãy nhớ rằng số tiền ký quỹ tối thiểu của bạn sẽ được giám sát liên tục theo thời gian thực.

Biện pháp an toàn

Vì lý do an toàn tài chính của bạn, nếu không bổ sung thêm tiền ký quỹ, Xtrade sẽ tự động nhân danh bạn đóng các vị thế giao dịch. Hãy nhớ, đòn bẩy càng cao rủi ro mất phần vốn đặt cọc của bạn càng lớn. Đòn bẩy có thể hữu ích với bạn cũng như có thể gây hại bạn.

Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.