xtrade logo

Thông tin Giao dịch

Mở vị thế giao dịch

Để bắt đầu một vị thế giao dịch, trong màn hình hiển thị của nền tảng giao dịch Xtrade, bấm vào nút "MUA" hoặc "BÁN".
Tùy thuộc vào loại công cụ bạn đã chọn, bạn phải hoàn tất các mục sau:

Mua ngoại hối: Chọn số lượng đơn vị/lô cơ bản mà bạn muốn Mua hoặc Bán.

Cổ phiếu hoặc cổ phần: Chọn số lượng cổ phiếu mà bạn muốn Mua hoặc Bán.

Hợp đồng dành cho chỉ số chứng khoán: Chọn số lượng hợp đồng mà bạn muốn Mua hoặc Bán, với mỗi giao dịch đại diện cho nhiều giá trị USD, EUR (hoặc tiền tệ khác) của giao dịch.

Hợp đồng dành cho Hàng hóa: Chọn số lượng đơn vị/lô cơ bản mà bạn muốn Mua hoặc Bán.

(Tùy chọn) Giới hạn dừng (Đóng tại mức giá lãi): Nhập số tiền Giới Hạn Dừng mà bạn muốn mua/bán công cụ, thể hiện số tiền lãi tối đa mà bạn muốn thực hiện. Giá trị mặc định được cung cấp thường là cao hơn/thấp hơn 1 pip so với giá mua/giá bán của bạn.

(Tùy chọn) Cắt Lỗ (Đóng tại mức giá lỗ): Nhập số tiền Giới Hạn Dừng mà bạn muốn mua/bán công cụ, thể hiện số tiền lỗ tối đa mà bạn phải chịu trong giao dịch ban đầu của mình. Giá trị mặc định được cung cấp thường là cao hơn/thấp hơn 1 pip so với giá mua/giá bán của bạn. Hãy lưu ý rằng sau sự dịch chuyển giá có lợi, điều chỉnh bằng tay mức giá dừng/giới hạn ("Chỉnh sửa vị thế giao dịch") có thể giúp bảo toàn các khoản lợi nhuận

(Tùy chọn) Các lệnh giới hạn (Mua/Bán) khi Mức giá là: Thiết lập mức giá của bạn để Mua/Bán công cụ khi hoặc nếu nó phù hợp với mức giá định trước của bạn. Thiết lập Giá Giới hạn bằng cách chọn ô hộp chọn lệnh giới hạn (Mua/Bán khi Mức giá là), nhập mức giá lệnh mong muốn của bạn (Từ Giá hiện thời) và bấm Mua/Bán.

Ví dụ về mở vị thế giao dịch: Bạn đã đăng ký và đặt cọc $17.000 bằng thẻ tín dụng:

 • Số dư: $1.000 (Số tiền đặt cọc - Số tiền rút ra + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch đã đóng).
 • Lãi&Lỗ = $0 (tổng số tiền lãi và lỗ của tất cả các vị thế giao dịch mở bao gồm các loại phí).
 • Số dư khả dụng: $1.000 (Số dư + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch mở - Số tiền ký quỹ ban đầu).
 • Vốn chủ sở hữu: $1.000 (Số dư + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch mở).

1:00 chiều - Bạn nhấn 'Mua' vàng đang giao dịch tại mức: (Bán $1.199,65/Mua $1.20035)/ao-xơ.

Tiêu chí của bạn:

 • Số lượng ao-xơ: 10.
 • Đóng tại mức giá lãi: $1.250.
 • Đóng tại mức giá lỗ: $1.150.
 • Tổng số tiền bạn đã mua là: 10*$1.200,35 = $12.003,50

Mức ký quỹ tối thiểu cần có để duy trì vị thế giao dịch của vàng là 0,3%: $36,01

 • Lãi&Lỗ = 0. (Thường chênh lệch của vàng 50-70 xu nên bạn sẽ có khoản Lãi&Lỗ là -$7).
 • Số dư khả dụng sau khi bạn mua vàng là $939,99: $1.000 – [$12.003,50: 200].
 • Vốn chủ sở hữu: $1.000 ($1.000 + $0).
 • 2:15 chiều - vàng tăng lên mức giá $1.250.
 • Lãi&Lỗ +$496.50: (10*$1.250 - 10*$1.200,35).
 • Vốn chủ sở hữu $1,496.50: ($1.000 + $496,50).

2:15 chiều - Lệnh chốt lãi của bạn thực hiện và vị thế giao dịch sẽ được đóng lại. Bạn vừa lãi $496,50 trên giao dịch này.
Vốn chủ sở hữu: $1.496,50
Lãi&Lỗ: 0 (không có các vị thế giao dịch mở).
Số dư khả dụng: $1.496,50

Nếu tại thời điểm 2 giờ 15 phút chiều, vàng giảm xuống mức giá $1,150:
Lãi&Lỗ –$503.50: (10*$1,150 – 10*$1,200.35)
Vốn chủ sở hữu $496.50 ($1,000 - $503.50).
Lãi&Lỗ: 0 (không có các vị thế giao dịch mở).
Số dư Khả dụng: $496.50.

Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.