xtrade logo

Thông tin Giao dịch

Công cụ quản trị rủi ro

Quản lý giao dịch của bạn bằng công cụ Quản trị rủi ro của chúng tôi.

  • Lệnh Giới Hạn và Lệnh Cắt Lỗ
  • Quản lý Đòn bẩy tài chính của tài khoản của bạn

Quản lý Đòn bẩy tài khoản mong muốn của bạn

Với Xtrade, bạn có được sự linh hoạt để giao dịch với đòn bẩy cao, thấp hoặc không dùng đòn bẩy. Bạn có thể kiểm soát Vốn chủ sở hữu của mình bằng cách đặt cọc hoặc rút tiền từ các quỹ và bạn có thể kiểm soát Tổng giá trị vị thế giao dịch bằng cách mở hoặc đóng các vị thế. Bạn có thể xem số tiền Vốn chủ sở hữu và các thông tin quan trọng khác trong thanh Tài khoản của tôi ở phía bên trái của Trang chính.

Ví dụ:
Bạn đặt cọc $200.000 (Vốn chủ sở hữu của bạn là $200.000) và sau đó bạn mua Dầu mỏ trị giá $200.000. Giờ bạn đang giao dịch với đòn bẩy bằng 1 (không có đòn bẩy).
Bạn đặt cọc $20.000 (Vốn chủ sở hữu của bạn là $20.000) và sau đó bạn mua Dầu mỏ trị giá $200.000. Giờ bạn đang giao dịch với đòn bẩy bằng 10.

Hãy nhớ rằng phí qua đêm trả cho bất kỳ vị thế giao dịch nào được duy trì qua đêm.

Lệnh Cắt Lỗ, Lệnh Chốt Lãi và Lệnh Giới Hạn

  • Lệnh Cắt Lỗ - Có thể được thêm vào các giao dịch trước khi chúng được mở hoặc bằng cách sửa vị thế giao dịch mở. Các nhà giao dịch có thể thiết lập điểm ra cho giao dịch đang bị lỗ.
  • Lênh Chốt Lãi - Trái ngược với Lệnh Cắt Lỗ, các nhà giao dịch có thể thiết lập điểm ra để giao dịch thắng lợi.
  • Lệnh giới hạn - Các nhà giao dịch có thể mở vị thế giao dịch bằng một lệnh để mua hoặc bán ở mức giá định trước. Mục tiêu của nhà giao dịch là mua hoặc bán ở mức giá tốt hơn giá thị trường.

Một ví dụ nhanh:
Cổ phiếu Amazon được giao dịch tại mức giá $305,95 - $306,95 (Bán/Mua)
Bạn mua 15 cổ phiếu của Amazon.
Bạn muốn giới hạn số tiền lỗ của bạn là $150.
Bạn đặt mức giá lệnh Cắt Lỗ ở mức $296.95.
Cổ phiếu Amazon lần lượt giảm giá còn $296,95 và $292.
Vị thế giao dịch của bạn sẽ được đóng ở mức $296.95.
Số tiền bạn lỗ: 15 x (306.95 – 296.95) = $150.

Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.