xtrade logo

Thông tin Giao dịch

Giao dịch bằng Xtrade

Giao dịch bằng Xtrade cực kỳ đơn giản, trực tiếp và không bao gồm các loại phí ẩn.

Các giá Mua và Bán của tất cả công cụ có sẵn được hiển thị một cách hữu ích trên trang nội dung chính của nền tảng giao dịch trực tuyến Xtrade. Khi tham gia vào một lệnh Mua, nền tảng giao dịch mạnh mẽ và dễ dàng của chúng tôi cho phép bạn thêm giá Cắt Lỗ hoặc Hạn chế Lãi để bảo vệ vị thế giao dịch và số tiền lãi của bạn.

Ví dụ về cách giao dịch

Bạn đã đăng ký và đặt cọc $17.000 bằng thẻ tín dụng.

 • Vốn chủ sở hữu: $17.000. (Số tiền đặt cọc - Số tiền rút ra + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch đã mở).
 • P&L = $0. (Tổng số tiền lãi và lỗ của tất cả vị thế giao dịch mở bao gồm các loại phí hàng ngày).
 • Số dư khả dụng: $17.000. (Số dư + Lãi&Lỗ của các vị thế giao dịch mở - Số tiền ký quỹ ban đầu).

Bạn quyết định rằng cổ phiếu của Apple sẽ có xu hướng giảm giá và bán khống cổ phiếu Apple. 7:17 tối - bạn nhấp vào "Bán" bên cạnh cổ phiếu 'Apple' trong trang giao dịch chính; giá bán là $100.

Tiêu chí của bạn là:

 • Số lượng cổ phiếu (CFD): 2.000.
 • Đóng tại mức giá lãi: $90 (số tiền lãi sẽ là 2.000*$10 = $20.000).
 • Đóng tại mức giá lỗ: $105 (số tiền lỗ sẽ là 2.000*$5 = $10.000).
 • Tổng số tiền bạn đã bán khống là: 2.000*$100 = $200.000.
 • Số tiền Ký quỹ ban đầu cần thiết đối với cổ phiếu Apple là 5%: $10.000.
 • Số tiền Ký quỹ ban đầu cần thiết để duy trì vị thế của cổ phiếu Apple là 2,5%: $5.000.

Vị thế giao dịch của bạn hiện giờ là:

 • Lãi&Lỗ = 0 (thường chênh lệch cổ phiếu của Apple là 1 đô-la nên bạn sẽ có khoản Lãi&Lỗ là -$2.000).
 • Số dư khả dụng sau khi bạn bán cổ phiếu Apple là: $7.000 ($17.000 - 5%*$200.000 = $7.000).
 • 'Vốn chủ sở hữu': $17.000 ($17.000 + $0).

8:03 tối - Cổ phiếu Apple tăng lên mức giá $103.

 • Lãi&Lỗ: -$6.000 (2.000*$100 - 2.000*$103).
 • Số dư khả dụng: $1.000 ($17.000 - 5%*$200.000 - $6.000 = $1.000).
 • Vốn chủ sở hữu: $11.000 ($17.000 - $6.000).

Bạn quyết định cắt lỗ và mua cổ phiếu Apple.
8:03 tối - lệnh mua trên thị trường của bạn thực thi ở mức giá $103. Bạn mất $6.000 cho giao dịch đó.

 • Vốn chủ sở hữu: $11.000.
 • Lãi&Lỗ: 0 (không có các vị thế giao dịch mở).
 • Số dư khả dụng: $11.000.
Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.